warm up เพื่อสุขภาพก่อนลงมือทำงาน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"ดีนะ หมอ (พยาบาล) จะได้อารมย์ดี เราก็อารมย์ดีขึ้นด้วย หลังจากที่เครียด ๆ มา"

     วันนี้ที่ รพ.ป่าบอน ตอนเช้าเวลาประมาณ 08.15 น. ซึ่งผมไปเป็นวิทยากร "เอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงสิทธิ" สิ่งที่ผมประทับใจมากในระหว่างที่ไปขอใช้ Internet ในห้องงานประกันสุขภาพ คือ การออกกำลังกาย (warm up) ร่วมกันของผู้ป่วย (บางคน) ญาติ และทีมเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยการเปิดเพลงเต้นขยับกาย ดูแล้วสดชื่น ครึกครื้น ทั้งผู้ป่วย (บางคน) ญาติ และทีมเจ้าหน้าที่ประมาณ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

     ผมสอบถามน้อง ๆ ที่ห้องงานประกันสุขภาพ เมื่อเขากลับมา ก็ได้ความว่าทำกันทุกวัน แต่หากมีคนไข้ฉุกเฉินเยอะก็จะหยุด หรือเฉพาะบางคนที่เกี่ยวข้อง

     สิ่งที่ได้อย่างหนึ่งเมื่อเดินไปพูดคุยกับคนไข้และญาติบางคนที่มีรออยู่ก็พบว่า เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อันนี้เป็นคำพูดของญาติคนไข้ "ดีนะ หมอ (พยาบาล) จะได้อารมย์ดี เราก็อารมย์ดีขึ้นด้วย หลังจากที่เครียด ๆ มา"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)