การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลเท้าแบบ "B2B" กำลังคึกคัก มีทั้งความรู้ปฏิบัติและรูปภาพให้เห็นของจริง เชิญสมาชิกเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนได้ที่ชุมชนบล็อกของเครือข่ายที่ http://dmcommune.gotoknow.org นะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘