สติ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
7 Habits กับ การมีสติ และ สมาธิ

7 Habits กับ การมีสติ และ สมาธิ

  ผมได้หนังสือ แปล และ เรียบเรียงโดย พ.ญ ชวลา เธียรธนู กล่าวถึงการ "ไม่สามารถมีสมาธิ" คือ การที่จิตไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ หาก ไปเชื่อมโยงกับเรื่อง ๗ อุปนิสัยที่ดีในการทำงาน คือ การที่เราต้องรู้จักจัดตารางทำงานที่ดี และรู้ว่า "อะไรคือเรื่องสำคัญ ที่ไม่เร่งด่วน" จะต้องวางแผนให้ดี เสมือนกับการที่เรามีแผนกลยุทธ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ มีแผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำเดือน ประจำอาทิคย์ สุดท้ายต้องจัดตัวเองให้มี สติ พร้อมสมาธิในการทำงานในแต่ละวัน แต่ละงาน การทำงานตามลำดับความสำคัญที่วางแผนไว้ จะต้องนำมาทบทวน ที่เรียกว่า AAR รายวัน รายเรื่อง เพื่อวางแผนแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)