สัญญาใจ ไฟปรารถนา

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชาวอาชีวศึกษาขอนแก่นรวมใจเป็นหนึ่ง

สัญญาใจ ไฟปรารถนา

ที่อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ได้ให้ไว้...ในการนำ KM ไป

  • พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

  •  การจัดการอาชีวศึกษา

 

 

  • การสร้างและพัฒนาฐานความรู้

สัญญาใจอะไรไว้เราจะตามไปทวงนะคะ

                                          -น้อง-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาเยี่ยมครับ
  • "สัญญาใจไฟปรารถนา" เป็นกิจกรรมที่ได้ผลทางจิตวิทยาดีครับ ผมเคยเอามาลองใช้ครั้งหนึ่งแล้วครับที่ มมส. (ลอกเลียนแบบครับ)