วันนี้ผมไปเยี่ยมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ที่ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร   เห็นชาวบ้านนำข้าวเปลือกมาตากบริเวณข้างๆ ถนน ประมาณ 4-5 แห่ง

         นี่เป็นภาพหนึ่งของชนบทครับ  หากเรามองหรือคิดเพียงด้านเดียวก็จะคิดว่าเป็นการรุกล้ำเส้นทางการจราจร  แต่หากเรามองให้เห็นองค์รวมของชุมชน ก็จะมีความเข้าใจและเห็นความจำเป็นของชาวบ้านที่จะขอพึ่งพิงทรัพย์สินของสาธารณะบ้างเป็นบางครั้ง (ยานยนต์จะย่ำข้าวเปลือกบ้างเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร)

          ผมมองแบบบูรณาการ เห็นว่าบางครั้งแม้จะดูว่าไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบฯ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้รบกวนส่วนรวมมากเท่าไร(ไม่มากมายเท่าเศษหิน-ดิน-ทราย ที่หล่นลงบนถนนในบางแห่ง)  ผมกลับมองว่าเป็นภาพที่สวยงาม เป็นวิถีชีวิต และเป็นธรรมชาติของชนบทไทย (เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ) แล้วท่านล่ะครับ คิดอย่างไร

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ
วีรยุทธ  สมป่าสัก