วราภรณ์ 33

          วันนี้ถึงกรมอนามัย 08.00 น. เมื่อมาถึงก็ได้ได้ช่วยแนน (เพื่อนฝึกงานนักศึกษา ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ )  เขียนข่าวของกรมอนามัย ในหัวข้อโครงการ  " สื่อมวลชนสัญจร .... เมนูฝักแปลงกาย  " ซึ่งเป็นโครงการของกรมอนามัย  กองโภชนาการ ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากพี่บอล  ( หน้าที่เขียนข่าวประชาสัมพันธืทุกข่าวของกรมอนามัย )   การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์มีขั้นตอนคือ...

            การเขียนข่าว    ต้องบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน แล้วจึงบอกสิ่งที่สำคัญรองลงมา การเขียนข่าวจะมีองค์ประกอบสำคัญเรียงลำดับ คือ  พาดหัว(Headline)            วรรคนำ (Lead)     ส่วนเชื่อม (Neck)     เนื้อข่าว (Body)

        พาดหัว  ปกติการพาดหัว  จะบอกประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราเขียนเท่านั้น วรรคนำ จะเป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง คือต้องตอบความสนใจของผู้อ่านว่า  Who  What  When  Where  Why  How  การเขียนต้องพิถีพิถันเล็กน้อย ควรเขียนด้วยประโยคสรุปเรื่องหรือสรุปประเด็นสำคัญ

ส่วนเชื่อม จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างวรรคนำกับเนื้อข่าวส่วนใหญ่เป็นข้อความที่ขยายประเด็นของเรื่อง อาจเป็นการให้รายละเอียดของ W  ตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มเติม

เนื้อข่าว เป็นการบอกเรื่องที่เหลือจากที่บอกไว้แล้วในวรรคนำ เป็นข้อเท็จจริงที่สนับสนุนหรือขยายความ หรือช่วยให้วรรคนำได้ความแจ่มชัด

หลังจากที่เขียนเสร็จแล้วก็ต้องเอาข่าวไปให้พี่บอลตรวจอีกที   แล้วก็ต้องกลับมาแก้ไข ( 2 รอบ ) แล้วจึงพิมพ์ได้

หลังจากนั้นช่วงบ่ายต้องบรรจุพระต่อจากเมื่อวานเพราะต้องรีบจัดส่งให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ทันในช่วงปีใหม่ 

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ วราภรณ์ 4641870007

คำสำคัญ (Tags)#บันทึกประจำวัน

หมายเลขบันทึก: 68626, เขียน: 21 Dec 2006 @ 16:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)