วันนี้ผมไปเยี่ยมแปลงปลูกพืชในแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  เห็นผลของพืชชนิดหนึ่งเลยนำมาให้ชาวบล็อกได้ดู และทายเพื่อพักสายตาและเป็นการ ลปรร.

          ช่วยทายหน่อยครับว่าเป็นผลของพืชชนิดใด...?

 

วีรยุทธ  สมป่าสัก