สายลับปราบบุหรี่ : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา

Som_O WAY
จากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2547

สายลับปราบบุหรี่ : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราสืบเนื่องจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2547 ซึ่งทรงมีพระราชดำรัสถึงปัญหาเยาวชนกับอบายมุขโดยเฉพาะบุหรี่สุรา และมลภาวะเสียง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองตามพระราชดำรัส  อีกทั้งนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มุ่งประเด็นในด้านการป้องกันควบคุมเพื่อมิให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปเสพอบายมุขโดยเฉพาะบุหรี่และสุรา                ดังนั้นกรมควบคุมโรค  จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม 2548 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้ประชาชนสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนผู้กระทำผิดกฎหมายบุหรี่และสุราทางสื่อต่างๆ ได้แก่ ทางโทรศัพท์ 0-2590-3342 จำนวน 30 คู่สายตลอด 24 ชั่วโมงทางอินเตอร์เน็ต www.thaiantitobacco.com ทางจดหมาย ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา  กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   หรือผู้ร้องเรียนมาร้องเรียนด้วยตนเอง  ฯลฯวัตถุประสงค์1.      เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ2.      เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีที่ได้รับการร้องเรียน และมีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายแบบมีส่วนร่วม3.      เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ4.      เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังกฎหมายในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอบเขตความรับผิดชอบ                1. รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  ตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 0-2590-3342 โทรสาร  จดหมาย  เว็บไซต์ www.thaiantitobacco.com และcall center ของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น 1111 สายด่วนภาครัฐ    1569 สายด่วนแม่บ้านกรมการค้าภายใน  สายด่วน อย.เป็นต้น                2. ให้คำปรึกษา แนะนำและประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเชื่อมโยงกับสุขภาพ  แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไป                3. ปฏิบัติการตรวจจับดำเนินคดี  กรณีที่ได้รับการร้องเรียน  หรือพบผู้กระทำผิดกฎหมายแอลกอฮอล์และยาสูบ                4. รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามคดี  พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                5. เฝ้าระวัง  ตรวจเยี่ยม  และประชาสัมพันธ์กฎหมายแก่สถานประกอบการตามกฎหมาย                6. ประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน  เพื่อสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ                7. ติดตามประเมินผล / รวบรวมปัญหา อุปสรรค ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ อัตรากำลัง                ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  12 คน และส่วนภูมิภาค 6 คน ประจำอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี  นครสวรรค์  นครราชสีมา   อุบลราชธานี   เชียงใหม่  และ นครศรีธรรมราช  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังนะคะว่ากฎหมายกำหนดให้ที่ไหนบ้างที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือว่าใครใจร้อนอย่างจะรู้เร็ว ก็ไปดาวน์โหลด พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ในwww.thaiantitobacco.com  ดูก่อนนะจ๊ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">โฉมหน้า สายลับปราบบุหรี่ รุ่นแรก ค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา

คำสำคัญ (Tags)#ส้มโอ#กฎหมายบุหรี่-สรา#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา

หมายเลขบันทึก: 68620, เขียน: 21 Dec 2006 @ 16:12 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก


ความเห็น (17)

Patty
IP: xxx.24.242.197
เขียนเมื่อ 

สายลับปราบบุหรี่รุ่นแรก 008 รายงานตัวคร่า...^_<

เขียนเมื่อ 

Patty

Vivian จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็น 005หรือเปล่า ไม่แน่ใจ  ก็ไม่ค่อยได้ใช้  ..บอกเชื่อจริงตลอด

เขียนเมื่อ 

มีผู้ใช้บริการของเราหลายท่าน ที่เคยโทรศัพท์มาร้องเรียน  แล้วคงประทับใจในการให้บริการ (อิ อิ อิ)  เวลาจะร้องเรียนอีกครั้งก็จะต้องขอคุยกับพนักงานคนเดิมๆ  เข้าข่าย...หลงเสียงนาง... นี่เห็นน่าตาตัวจริงไปแล้ว คงต๊กใจกันน่าดู...ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเราทุกท่านเลยค่ะ ...ขอบคุณที่รักษาสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ค่ะ "ควันบุหรี่ทำร้ายคนใกล้ชิด"

พบใครสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่โทรศัพท์ร้องเรียนนะคะ 02-5903342  ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

อ้วน
IP: xxx.122.188.192
เขียนเมื่อ 

อยากให้จัดการสถานที่สำหรับสูบบุหรีตามห้างต่างๆ เช่นที่ BigC ,Lotus มักจะอยู่บริเวณทางเข้าออกห้าง เวลาคนเดินเข้าออกต้องได้กลิ่นเหม็นควันทุกครั้ง บางที่ทางเข้าออกอยู่ติดกับที่จอดรถเป็นบริเวณอับอากาศไม่ถ่ายเท กลิ่นบุหรี่ก็จะเหม็นอยู่ตรงทางเข้าออกห้าง อยากให้ย้ายไปบริเวณอื่น เพราะเดือดร้อนผู้ที่ไม่สูบเหม็นมากๆ ขอบคุณครับ

สงสัย
IP: xxx.128.127.120
เขียนเมื่อ 

อยากถามมากเลยค่ะว่า เห็นมีเครื่องอัดยาเส้น บุหรี่มาวางขายหน้าตลาดเนี้ยมันผิดกฏหมายไหม

วิภาวรรณ
IP: xxx.185.130.105
เขียนเมื่อ 

อยากเรื่องบุหรี่ สุรา โทร 0 2590 3342 นะคะ

เจ้าหน้าที่จะตอบได้ดีกว่า

CherRy
IP: xxx.24.254.60
เขียนเมื่อ 

ปรึกษาหน่อยคะ

บ้านอยู่ตรงข้ามโรงงาน แล้วพนักงานของโรงงาน ชอบมาสูบบุหรี่ที่หน้าบ้าน (เช้า-กลางวัน-เย็น) จะทำไงดีคะ

บอกก็แล้ว ก็ยังเหมือนเดิม

เขียนเมื่อ 

ไม่ลองเอาป้ายห้ามสูบบุหรี่ไปติดดูล่ะคะ แต่เคยเห็นกรณีแบบนี้ หลายคนเขียนป้ายด่าว่า พนักงานพวกนั้นยิ่งมาสูบ แล้วทิ้งก้นบุหรี่ไว้เกลื่อนหน้าบ้าน (ประชด) แต่พอใช้วิธีเข้าไปพบผู้บริหารของโรงงาน แจ้งให้เค้าทราบว่าเราได้รับความเดือดร้อน พูดคุยกันดีๆ เค้าก็จะจัดที่สูบที่ไม่รบกวนใคร ให้พนักงานของเค้า วิธีนี้น่าจะดีกว่านะคะ ค่อยๆ พูด ค่อยๆ จา กันดีกว่า เป็นกำลังใจให้นะคะ

ผักกาด
IP: xxx.49.232.79
เขียนเมื่อ 

ขอร้องเรียนค่ะ...คือดิฉันเป็นแม่ค้าอยู่ที่ตลาดรถไฟธนบุรี จะใช้เวลาขายของอยู่ที่ตลาดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงสิบโมงเช้า รวมแล้วก็ประมาณ 10ชม./วัน ทุกวันคะ แล้วหลังร้านดิฉันที่ขายกระหล่ำปลีจะมีพ่อค้าคนนึงชื่อขาวชอบสูบบุหรี่และสูบจัดมากประมาณ 5นาที/1มวนแล้วควันบุหรี่ก็จะลอยมาหาดิฉันตลอดเลยคะ เท่ากับดิฉันต้องสูดดมควันนั้นเข้าไปด้วย ซึ่งดิฉันมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืดและแพ้ควันบุหรี่มากทุกครั้งที่ได้กลิ่นจะหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก บ้างครั้งกลับบ้านไปจับไข้เป็นหอบแทบตายก็มี บางครั้งเดินหนีแต่เขาสูบบ่อยมากจะให้เดินหนีตลอดคงไม่ต้องขายของแน่หรือยิ่งเดินหนีหรือแสดงท่าทาง เขาก็ยิ่งแกล้งสูบจัดเข้าไปอีก แต่ก็ต้องกลับมาขายของที่ตลาดและรับควันเข้าไปอีกตลอด ทนจนไม่รู้จะทำไงแล้วคะ บางครั้งที่ตลาดก็เปิดเสียงตามสายงดสูบของ สสส.แต่เขาก็นั่งสูบสบายไม่สนใจเสียงที่ได้ยินชัดบ้างไม่ชัดบ้าง ซึ่งดิฉันว่าเสียงนี้มันไม่มีผลและไม่ได้มีประโยชน์เลยจริง ๆ "ดิฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับดิฉันและคนอื่นๆที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยคะ"ก็อยากให้มีมาตรการช่วยคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องมารับเคราะห์และโรคร้ายจากคนอื่นเร็วๆด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

โทรร้องเรียน ได้ที่ 02 5903342 ได้ตลอด 24 ชม. ค่ะ

candypink
IP: xxx.145.179.69
เขียนเมื่อ 

ต้องการร้องเรียนร้านขายของ เปิดขายสุราเกินเวลา 24.00-06.00 ก็ยังเปิดขายให้บุคคลทั่วไป ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยรอบข้าง ทะเลาะวิวาท (ไม่ถึงกับชกต่อยกัน แต่สร้างความรำคาญเรื่องเสียง) เพราะมานั่งดื่มสุรา กันหน้าร้านนั้นเลย จะเดินไปบอกก็กลัวจะเรื่องกัน ร้านที่สร้างความรำคาญ เลขที่ 75 พหลโยธิน55 บางเขน กรุงเทพ เข้ามาในซอย จะพบสี่แยกวินมอเตอไซด์

เดช
IP: xxx.171.222.93
เขียนเมื่อ 
  1. ทำไมติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้ครับ
วิไล จริยวิลาศกุล
IP: xxx.158.166.153
เขียนเมื่อ 

คอนโด The address สาทร สาทรซอย12 ห้อง98/11 ชั้น3 มีกลิ่นบุหรี่ จากบริเวณจัดให้สูบด้านล่าง และจากผู้อาศัยด้านบน สูบบุหรี่และโยนก้นบุหรี่ลงมาที่ระเบียงหลังห้อง ลงมาในตะกร้าผ้า และพื้นที่สีเขียวหลังระเบียงห้องทุกวัน แจ้งนิติแล้ว ไม่มีการแก้ไขให้ ชำระค่าส่วนกลางแสน++

สัญญา จีรสาร
IP: xxx.158.167.86
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียนการสูบบุหรี่ที่ตลาดปากคลองตลาดและตลาดยอดพิมาน คนสูบมีทั้งพ่อค้า และลูกค้าที่มาซื้อดอกไม้ และตลาดแห่งนี้ไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่เลย

ครูพรพรรณ
IP: xxx.120.37.38
เขียนเมื่อ 

ครูอยู่หมู่บ้านอยู่เจริญ4 คลอง  4ลำลูกกา ปทุมธานีคะ ข้างบ้านเป็นร้านเกมที่เปิดทุกวันเด็กๆจะมาสูบบุหรี่ที่หน้าบ้าน ส่วนมากจะเป็นเด็กประถม  มัธยมและเทคนิคบ้านเป็นทาวน์เฮาส์คะจะมาสูบกันตรงหน้าร้านที่ติดกับหน้าบ้านครู กลิ่นบุหรี่เข้าบ้านตลอด ที่บ้านจะมีเด็กเล็ก และครูแพ้ ไอและคอแห้ง ปวดหัว บางครั้งก็อาเจียร เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ บอกให้เปลี่ยนที่สูบก็ไม่ดำเยินการ เขาไม่เห็นว่ามันทำให้คนอื่นเดือดร้อน สุขภาพแย่

ธนนันท์ธร ธนโภคเศรษฐโชค
IP: xxx.204.171.180
เขียนเมื่อ 

ตามปั้มน้ำมันแทบทุกที่ทำไมเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ แต่หลังห้องน้ำชายกับมีที่เขี่ยบุหรี่ให้ แถมยังมีคนยืนสูบบุหรี่ก้นอีก ทำไมไม่ออกกฎหมายให้ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนให้หนักกว่าเดิมให้มีโทษทั้งจำคุกและปรับก็ได้และออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางทีวีทุกช่องทุกๆ วัน และ ให้ส่วนแบ่งค่าปรับให้กับคนที่แจ้งจับด้วยก็ดี ถ้าออกกฎหมายให้ทุกปั้มน้ำมันทุกปั้มสร้างห้องหรือสถานที่สำหรับคนสูบบุหรี่ให้ควันบุหรี่ห่างจากผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยก็ดี

Naruto
IP: xxx.89.190.223
เขียนเมื่อ 

เราจะจัดการยังไงดีกับคนสูบบุหรี่ในหอพัก และจัดการเจ้าของหอหักด้วยเหตุละเลย เหมือนจะมี พรบ. ควบคุมหอพักอยู่