ยามเช้าวันนี้ที่  20 ธันวาคม  2549  อากาศที่เกาะยอเย็นสบายดี...และฝนกำลังจะตกลงมา... umi ...เข้าที่ทำงานได้ก่อนฝนตก...ฮา ๆ เอิก ๆ...

ช่วงเวลาประมาณตี 5  ได้อ่านบทความขององค์ทะไล  ลามะ  เกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาความสุข...ซึ่งเขียนไว้เป็นตอน ๆ  และขอย้อนหลังไปวันที่  17  ธันวาคม  2549 

 เวลาใกล้  09.00 น.  umi ...ออกจากที่พักใน  อ. หัวไทร  พร้อมกับ  คุณครูไสว  นวลพลับไปรับ อ. บุญธรรม  เทอดเกียรติชาติ  และฝนเทลงมาห่าใหญ่เลยครับ...เราทั้งสามมุ่งไปเขต อ. เชียรใหญ่  จ.นครศรี ฯ 

 เป้าหมายเราไปพบศิลปินสาขามโนราห์  ที่บ้านบ่อหลา   ต. เขาพระบาท  ไปที่เชิงเขาพระบาทท่ามกลางฝนตกลงมาอย่างหนักเห็นบ้านเชิงเขานั้นเปิดประตูออกมา...เขาคือ หัวหน้าคณะมโนราห์สวงโบราณศิลป์  โนราห์สวง  รอดแก้ว 

 ปัจจุบันนี้อายุ  71 ปี แล้ว ยังท่าทางคล่องแคล่วอยู่เสมอ...เราตั้งวง ลปรร. อยู่ที่หน้าบ้านท่าน  umi ...ได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้จากตรงนั้นเป็นอย่างดี...

จึงขอคารวะและขอแสดงความชื่นชมในภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ท่านถ่ายทอดออกมา...ครับ