กีฬาสีโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  

เป็นอีกช่วงเวลาที่นักเรียนเต็มที่กับกิจรรม   โรงเรียนจัดแบ่งนักเรียนออกเป็น  4  สี  แดง  ฟ้า  เหลือง  เขียว  รวมทั้งคณะครู    คนงาน  นักการภารโรง  ก็ไม่เว้น  ทุกท่านสังกัดสี  

ร่วมกันฝึกซ้อมและแข่งขันตลอดเดือนธันวาคม  ในช่วงเวลาเช้าและพักกลางวันไม่รบกวนเวลาเรียนของนักเรียน    

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  อย่างน้อยก็ร่วมเชียร์   

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ส่วนวันจริง  จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ  วันที่  28  ธันวาคม  2549  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">นางตติยา  ทองรุ่งโรจน์  หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา   กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">การแข่งกีฬาสี  “พระยาเกมส์  ครั้งที่  19 “  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">ประธานในพิธี   นายสมาน   ชื่นอิ่ม   ผู้อำนวยการโรงเรียน </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">สีแดงค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">สีฟ้า</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">สีเขียว…ค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">สีเหลือง…ค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p align="center"> อนุบาลร่วมด้วย…….แบ่งเป็น   4   สี   เช่นกัน…..</p><p> </p><p> </p>