"ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก ทรงบำเพ็ญวิริยบารมี คือ ทรงพากเพียรว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร คราวเดินเรือไปค้าขายแล้วเกิดเรืออัปปาง ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งได้เมื่อไร"

คติจากเรื่องพระมหาชนก

ความพากเพียรจะนำไปสู่ความสำเร็จได้นั้นต้องเป็นความเพียรที่ประกอบด้วย ความรัก ความเข้าใจ และความมุ่งมั่นในความเพียรอย่างแท้จริง