วันนี้ได้ไปที่ สกอ.มาแล้วค่ะ ได้พบกับ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ท่านพูดถึงเจตนาในการจัดระดับมหาวิทยาลัย และวิธีการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดระดับมหาวิทยาลัย แต่ท่านบอกว่าไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อไปจัดสัมมนาได้เนื่องจากผู้บริหารยังไม่มีการตัดสินใจในการชี้แจง เพราะเป็นเรื่องเชิงนโยบาย มีผลกระทบสูง ขณะนี้ยังรอการตัดสินใจจากผู้บริหารระดับสูงอยู่ว่าจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ในทิศทางใด