วันนี้มาเข้างานตอนเช้า งานแรกที่เริ่มทำก็คือ การเรียบเรียงเอกสาร และสืบค้นข้อมูลและเตรียมเรื่องที่จะไปถ่ายทำต่อเนื่องจากที่ไปออกนอกสถานที่ไปเมื่อวานนี้ ซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุนัขแสนรู้ รู้ไปหมดทุกอย่าง แสนรู้กว่าคนบางคนซะอีก และก็ได้ไปพักเที่ยงพร้อมกับกมนทรรศน์และบดินทร์ หลังจากนั้นก็ไปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อจะไปสืบค้นหาข้อมูลที่ห้องสมุดที่นั่น เพื่อหาข้อมูลกับเรื่องการท่องเที่ยว ประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั่วประเทศเพื่อที่จะนำมาออกรายการ มันแปลกดีนะ หลังจากนั้นก็กลับบริษัท มาสืบค้นหาข้อมูลทาง Internet