ลองคว้าไขว่เก็บฝันของวันนี้         อิสระเสรีอยู่ที่ไหน

         เมื่อเหม่อมองท้องฟ้า  ณ  คราใด                  จึงเข้าใจจากโลกการโบกบิน

                         มีเมฆหม่นบังหนทางอยู่กลางฟ้า    ฝนปรอยมาแล้วหยุดรู้สุดสิ้น

         หยาดน้ำตาจากใจยังไหลริน                         จะผกผินสู่โลกกว้างได้อย่างไร

                         อุปสรรคขังกรอบอยู่รอบข้าง         ฟ้าแสร้งเสกสรรสร้างทางสดใส

         จะเรียนรู้เมื่อผกผินโบยบินไป                         ที่ฝันใฝ่เสมือนบ่วงภาพลวงตา

                         อยากท้อถอยทุกครั้งเมื่อพลั้งผิด     แต่ชีวิตต้องก้าวย่างไปข้างหน้า

         หากบินหลีกหนีไกลสุดปลายฟ้า                      ปีกจะพาสู่เส้นชัยอย่างไรกัน

                        ฟ้าเป็นฟ้าเหมือนก่อนอย่าอ่อนล้า     หากฟากฟ้ามิสิ้นสุดอย่าหยุดฝัน

         ลมพายุพัดมาจงฝ่าฟัน                                 มิช้าพลันพบจุดหมาย  ณ ปลายทาง

                        เจ้านกน้อยบินเดียวดายไร้คนรัก       ย่อมประจักษ์ใจตนเองว่าเคว้งคว้าง

         ความสมหวังดูเหมือนจะเลือนลาง                   ปลายฟ้าห่างเมื่อไหร่จะไปถึง