แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

Pikalo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เงียบหายไปนานกับการรายงานความเคลื่อนไหวของงานนโยบายและแผนค่ะ   ขณะนี้ ผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์กำลังระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5  ปี  หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายจากท่าน อ.ดนัย  เทียนพุฒิ  เกี่ยวกับ BCS & KPIs  อีกทังได้ศึกษาดูงานที่คณะศึกษาศาสตร์  ม.เชียงใหม่  และ ม.แม่ฟ้าหลวงแล้วเมื่อวันที่  24 - 27  ต.ค. 48 ที่ผ่านมานี่เอง  เพื่อการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  5  ปี ที่เข้มแข็งของคณะศึกษาศาสตร์ในอนาคต ระหว่างนี้  งานนโยบายและแผนก็มีโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่คณะวิทยาศาสตร์  และคณะเกษตรศาสตร์  ม.เชียงใหม่ในวันที่  17  พ.ย. 48 เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ไว้กลับมาจะเล่าให้ฟังนะคะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานนโยบายและแผนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรความเห็น (0)