กิตติกานต์ 7

หาข้อมูลวันลอยกระทง

วันที่ 10พ.ย.2548 วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอต่อจากเมื่อวานและได้ซักถามพี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ เรื่องของการติดตั้งร่มไฟการจัดแสงและองค์ประกอบโดยรวม และวันนี้พี่หัวหน้างานได้ให้งานเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นคือการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์วันลอยกระทงและได้ให้แผ่นโปสเตอร์มา 2 แผ่น แต่ข้อมูลในแผ่นโปสเตอร์ไม่มากพอ อติกานต์และตุลาเลยหาข้อมูลผ่านทาง internet และ download เก็บไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมและผมได้พิมพ์ข้อมูลบางส่วนเก็บไว้ในโปรแกรม Croel Draw แต่มีปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์restart บ่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (1)

เด็กมัธยม
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

รู้สึกว่านายจะว่างจังเลยนะ