;วันนี้ไดถ่ายงานที่อาจารย์ได้สั่งไว้คือถ่ายต้นไม้ในบริเวณ สสวท.มาหนึ่งชนิดโดยใช้เวลา 3 นาที และให้ใช้การตัดต่อในกล้อง ซึ่งผมได้ถ่าย ต้นปรง

สิ่งที่ได้รับ ได้ฝึกฝนเทคนิคการถ่ายภาพวีดิโอ และการวางแผนการทำงานการคิดและการตัดสินใจ