วันนี้ตอนเช้ามาถึงก็เริ่มทำปกต่อจากเมื่อวานนี่คือตัวอย่างของปกที่ได้ช่วย พี่โอ๊ดออกแบบ หน้าที่ตอนนี้คือแก้ตัวอักษร ทางด้านซ้ายมือของปก จัดวางและปริ๊นออกมาจะมีเพื่อนที่ ม. บูรพาช่วยตัดให้ ส่วนช่วงบ่ายก็ได้เข้าไปดูพี่กุ้งตัดต่อเสียงที่ใช้โปรแกรม DPS