ผมได้เห็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อ 2-3 วันก่อน มีภาพของกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ลูกผสมระหว่างขาวแกะ (จริง ๆ แล้วควรจะเป็น เขาแกะ) กับ ช้างกระ  เมื่ออาจรายละเอียดข้างใน กลับกลายเป็น เวียงพิงค์ขาวแกะ(เวียงพิงค์ x เขาแกะ) ผสมกับ ช้างกระ  แต่เบื้องลึกแล้วกลับการเป็นช้างสามปอย (ช้าง x สามปอย) สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เวจ http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=champsim01&id=62

 

   
   

ภาพจากเวจ