แรงงานไทยหัวใจสีขาวกับตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

คุ้มครองแรงงานชุมพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกิบกิจการเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพราะผู้ใช้แรงงานเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากกลไกเหล่านี้ประสบกับปัญหายาเสพติดย่อมทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปด้วยความไม่ราบรื่น"

   ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่หากทุกฝ่ายทุกคนต้องร่วมมือกันในการขจัดปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้กับเหล่าผู้ใช้แรงงานเหล่านั้นได้มีภูมิคุ้มกันตนเอง และครอบครัวให้ปลอดยาเสพติด  เพื่อเป็นการยุติสถานการณ์การกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติด  การรณรงค์   ส่งเสริม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง  เพื่อนร่วมงาน  และสังคมให้ปลอดยาเสพติด  ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร และศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชุมพร (ศตส.จ.ชพ.) จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล
  2. เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง มีความรู้สามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดและปลอดจากยาเสพติด
  3. เพื่อให้นายจ้าง  ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสยาเสพติด  คอยดูแลและป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาในสถานประกอบกิจการและชุมชน
  4. เพื่อลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป

     ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

  1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
  2. ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว มีความรู้สามารถหลีกเลี่ยงและปลอดจากยาเสพติด
  3. นายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไปร่วมกันเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสยาเสพติด คอยดูแลไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในสถานประกอบกิจการและชุมชน

    ทั้งนี้ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร  ศตส.จ.ชพ. และสถานประกอบกิจการร่วมกันเปิดตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติดในสถานประกอบกิจการทุก ๆ  20  วัน เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูล ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและเป็นการสร้งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

                                     นรินทร์  แก้ววารี  

                                    พนักงานราชการ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Labour-Welfare

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 6804, เขียน: 10 Nov 2005 @ 13:33 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 01:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ทนายกรรมกร
IP: xxx.154.167.11
เขียนเมื่อ 
ดีครับ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทำอย่างไรถึงจะหมดไปไม่ใช่ปัญหาของผู้นำแต่เป็นปัญหาของทุกคนที่จะต้องช่วยกันเพื่ออนาคตของประเทศชาติครับ
คน อบต.
IP: xxx.154.167.11
เขียนเมื่อ 
ยาเสพติดไม่ใช่มิตรใคร  เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใกล้  สำนักงานสวัสดิการชุมพร ช่วยติดตามอบต.บ้างซิค่ะ 
คนรัชาติ
IP: xxx.9.185.24
เขียนเมื่อ 

ข้าพระเจ้าได้ทราบมาว่าที่ร้าน ฟิวเจอร์บอยส์ตั้งอยู่เลขที่ 894/4-6 ซอยประตูชัย พระราม4 ถ.สุรวงค์ เขตบางรัก กทม ได้มีการค้า ยาบ้ายาอีและกัญชา โดยผู้จัดการร้านที่ ชื่อ นายโจ มีส่วนรู้เห็น เพราะทั้งเสพและจำหน่าย หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาขอเพื่อตรวจปัสสาวะ พนักงานในร้าน เหมือนทำเป็นพิธี เหมือนเล่นขายของเลย เพราะทางร้านจะรู้ล่วงหน้าเพราะมีเจ้าหน้าตรวจ สน บางรัก จะมาแจ้งให้ทางร้านรู้ตัว และทางร้านจะบอกให้พนักงานที่เสพยาให้หยุดงาน พอตำรวจมาตรวจก็ไม่เจอ ส่วนนาย โจ คือผู้เสพและจำหน่าย ซึ่งมีตำแหน่งผู้จักการร้าน เจ้าหน้าที่ ขอแค่ลายเซ็นเท่านั้น ไม่ได้ตรวจปัสสาวะ เหมือนพนักงานคนอื่น เพราะเป็นผู้จัดการร้าน ตำรวจก็คงจะเกรงใจ เพราะพฤติกรรมที่สังเกตุดูคงมีส่วนได้เสีย เดือนต่อเดือนกัน กับเจ้าหน้าที่ เพราะใบอนุญาติในการเปิดบาร์ก็ไม่มี

จึงอยากให้เจ้าหน้าบ้านเมืองจริงๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปราบปรามสิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฏหมาย ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่รับผลประโยชน์ใดๆ ขอวอน ช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ข้าพระเจ้าได้ร้องเรียน มานะที่นี้ด้วย

ข้าพระเจ้าขอยืนยันว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้าได้ร้องเรียนมานะที่นี้เป้ความจริงทุกประการ

ชาวชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ
IP: xxx.122.222.196
เขียนเมื่อ 

ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดอยากให้มีการกวดขันจับกุมเสียทีเพราะผู้ขายรายนี้รู้มาว่าขายกันมานานมากแล้วเรียกง่ายๆว่าขายจนรวยปัจจุบันี้ก็ยังขายอยู่แล้วยังทราบมาว่ามีตำรวจในท้องที่คอยหนุนหลังอยู่สถานที่ขายคือซอยชุมชน่วมใจพัฒนาเหนือใกล้กับตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ผู้ขายรายนี้อยู่บ้านเลขที่193/1หมู่7 แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กทม.ขายกันทั้งบ้านเลยมีเอเย่นต์รายใหญ่คือสองผัวเมียผัวชื่อเก็ตส่วนเมียชื่อดาวญาติพี่น้องทุกคนในบ้าน็ขายยาบ้ากันหมดมีบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นญาติกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับบ้านหลังนี้ก็ขายยาบ้าเหมือนกันบ้านเลขที่193คนที่ขายชื่อยันส่วนเมียชื่อตุ๊กอยากจะขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลและกวดขันในเรื่องนี้ด้วยเพราะบางครั้งก็สร้างความรำคาญให้กับคนที่อยู่ในระแวกนั้นมากเช่นบางวันก็มีเด็กวัยรุ่นหลายคนมามั่วสุมดื่มสุราเสพยาบ้าบางครั้งเปิดเพลงเสียงดังมากๆ และยังมีรถจักรยานยนต์ขี่เข้าออกกันตลอดทั้งคืน อีกทั้งยังก่อคดีปล้นจี้อีกด้วย ขอยืนยันว่าข้อความนี้เป็นความจริงทุกประการ