วันที่ 9พ.ย.2548 ได้ฝึกการจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพบุคคลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อเป็นการถ่ายภาพในสตูดิโอโดยมีอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ กล้อง dijital ยี่ห้อ nikon ไฟร่มยี่ห้อ sls รุ่น 320 mlและรุ่น 520 ml พร้อมร่มดำและขาตั้งไฟ โดยแบ่งไฟออกเป็น2ชนิดคือ ไฟหลักและไฟเสริม และมีฉากหลังเป็นพื้นสีน้ำเงิน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้สาธิตวิธีการถ่ายภาพให้ดูและให้ศึกษาวิธีการถ่ายภาพแต่วันนี้ทางเจ้าหน้าไม่มีเวลาให้ศึกษามากพอเพราะมีงานเร่งด่วนเกี่ยวกับการถ่ายภาพของบุคลากรในกองการประปา จากนั้นไปดูการทำสปอร์ทโฆษณาอย่างสั้นเกี่ยวกับการรณรงค์การสร้างคุณธรรมในองค์กรและได้บันทึกเสียงการทําสปอร์ทโฆษณาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์