เริ่มจากได้รับหมายข่าวเมื่อวานว่าต้องหมายตอน 08.00 น.แต่ได้กลับบ้านตอน 23.00 น.เลยต้องรีบพักผ่อน ตอนเช้ามาถึงที่ทำงาน 07.20 น. และออกตอน08.20 น.ไปที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค ท่านสมคิดปาฐกาธาเรื่องปีหมาดุ(เกี่ยวกับเศฐกิจในปีหน้า) และก้ได้ถ่าย Insert  ประมาณ 4-5 shot หลังจากนั้น ตามท่านสมคิดมาที่โรงแรมแกรนไฮเอทเอราวัณ ทำข่าวเรื่องความร่วมมือระหว่าง ไทย-อิตาลี ว่าด้วยความร่วมมือทาง SMEs และได้ถ่ายสัมภาษณ์ พร้อม Insert xitmkI 4-5 shot และก็ร่มรับประทานอาหารการรับประทานอาหารนั้นมีปัญหาเพราะเป็นแบบยุโรปไม่เคยทานแบบนี้เลยต้องพยายามเรียนแบบพี่นักข่าวเลยทานไม่ค่อยอิ่มเพราะไม่รู้ว่าจะใช้ช้อนไหนอย่างไรแบบไหน เสร็จแล้วเวลาประมาณ 13.00 น.เดินทางไปกรมส่งออก ทำข่าวศูนย์ Call Center1169 เสร็จแล้วไปที่กระทรวงพานิชย์เวลา 15.00 น.เพื่อกรมการเจราระหว่างประเทศแถลงข่าวได้ถ่าย Insert กลับถึง ITV เวลา 17.00 น. ออกจาก ITV 17.30 น. ไปถึงที่ทำงานพิเศษ 19.00 น. ทำงานเสร็จถึงบ้าน 22.00 น.