กองกำลังพลิกฟื้นชุมชน

กุญแจสำคัญเท่าที่นึกได้คือ1)การบริหารจัดการ โดยการประสานเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีเป้าหมาย และเครื่องมือในการทำงานด้วยการจัดการความรู้2)ประเด็น กลุ่มเป้าหมายสำคัญ (ตัวคลิกแรกน่าจะหลากหลายตามสภาพที่เป็นจริง

เมื่อวานผมทราบข้อมูลจากทีมวิจัยกะหรอว่าเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนได้

เข้ามาเชื่อมงานด้วย วันนี้ได้อ่านแผนสุขภาพชุมชนของน้องชายขอบ ทำให้เกิดภาพเชื่อมโยงต่อจากที่ผมตั้งประเด็นค้างไว้เรื่องบูรณาการหน่วยงานภาครัฐร่วมพัฒนาชุมชนช่วงกลางทางเมื่อวาน

การปะทะสังสรรค์ (การพัฒนา)ในระดับตำบลเท่าที่เห็น คือ

ก)กองกำลังจากราชการส่วนภูมิภาค 1)สธ.ดังที่น้องชายขอบเล่าเรื่องการเคลื่อนแผนสุขภาพ    ชุมชนปากพยูน 2)พช.ผมเล่าเมื่อวานการเคลื่อนมชช.นำร่อง 3โซน เพื่อให้จนท.ไปทำทุกอำเภอ 3)กษ.กำลังทำโรงเรียนมังคุด ชาวนา ทุเรียน 4)กศน.เสริมการเรียนรู้กลุ่มอาชีพ ที่นครศรีธรรมราชเน้นเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

ข)กองกำลังราชการรูปแบบใหม่ 1)พอช.ขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายชุมชน 1.1)เครือข่ายสวัสดิการชุมชนสมทบ1แสนบาทตามเกณฑ์ ต้องมีอปท.ร่วมด้วย 1.2)เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน ลงมาที่   กะหรอข้างต้น 1.3)... 2)สกว.เครือข่ายชุมชนรอบเขาหลวง ทำวิจัยท้องถิ่นร่วมกับอปท.รอบเขาหลวง ลุ่มน้ำปากพนังอีกชุดหนึ่ง 3)สสส.โครงการดับบ้านดับเมืองลงไปทำงานร่วมกับเครือข่าย   ชุมชนหลายรูปแบบ 4)ศูนย์คุณธรรมทำแผนที่คนดีที่เกาะลันตา เป็นต้น

ค)กองกำลังของอปท.ตามบทบาทหน้าที่ทั้งที่ถ่ายโอนจากส่วนภูมิภาคและถ่ายฝากของพมจ.   เป็นต้น

ทั้งหมดนี้นับเป็นกองกำลัง(คน)และงบประมาณมหาศาล จะทำอย่างไรให้ชุมชนเข้มแข็งและช่วยแก้ปัญหาความยากจน

กุญแจสำคัญเท่าที่นึกได้คือ

1)การบริหารจัดการ โดยการประสานเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีเป้าหมาย และเครื่องมือในการทำงานด้วยการจัดการความรู้

2)ประเด็น กลุ่มเป้าหมายสำคัญ (ตัวคลิกแรก) น่าจะหลากหลายตามสภาพที่เป็นจริง

สำหรับทีมวิจัยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนก็ต้องประเมินสถานะการณ์ต่างๆประกอบการทำงานซึ่งให้น้ำหนักที่การพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆในชุมชน

การจัดการความรู้น่าจะมีทั้ง1)การลงลึกเพื่อนำเทคนิควิธีที่ได้ผลจากตัวอย่างหรูมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้ และ2)ความเข้าใจความสัมพันธ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจัดวางตำแหน่งและขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับกาละและเทศะที่เป็นอยู่

น่าจะมีอีก หรือไม่น่าจะใช่?

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#บูรณาการหน่วยงาน

หมายเลขบันทึก: 6799, เขียน: 10 Nov 2005 @ 11:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.76
เขียนเมื่อ 

     ผมอ่านดูรวม ๆ จับได้ว่าต่อไปนี้หากคิดจะพัฒนาชุมชนโดยราชการ สิ่งแรกคืออย่าคิดแบบแยกส่วนใช่ไหมครับ (ถ้ใช่นะครับ) สิ่งนี้แหละที่ยังยากมาก การฝ่า (ฝืน) วัฒนธรรมระบบราชการออกไปยากมากครับ

     ถ้าได้อาศัยกองกำลังอาวุธหนัก (CEO) หน่วยบินลาดตระเวณ (Policy) ช่วยก่อนจะทำให้ง่าย และไม่เป็นการไปรุมชุมชน จนเป็นการทำร้ายชุมชนด้วย

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างความร่วมมือที่นครศรีธรรมราชกำลังดำเนินการอยู่ มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ครับ