กมนทรรศน์3

บันทึกเทป

ส่งย้อนหลัง วันที่ 8 พ.ย 48

(ขอโทษด้วยนะคะที่ส่งช้า...ครั้งต่อไปจะไม่มีอีกคะ)

วันนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสที่จะไปเรียนรู้กับพี่ๆ ที่ห้องซ้อมร้องเพลง โดยที่พี่ๆให้ข้าพเจ้าเป็นคนคอยอัดบันทึกเทป ของนักร้องที่มาร้องเพลงเป็นจำนวน 3 คน ใช้เวลาในการบันทึกเทปนานมากๆเพราะเขาร้องผิดบ่อย พอบันทึกเทปเสร็จก็นำเทปที่ได้ไปที่ห้องตัด เพื่อทำการตัดภาพและเสียงแต่ในส่วนนี้เราจะเอาแต่ภาพเพราะเราจะต้องทำการอัดเสียงใหม่อีกครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกมนทรรศน์ความเห็น (0)