กล้วยไม้ในสกุลช้าง ชนิดที่ 3 ได้แก่ เขาแกะ (Rhy. coelestris) มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น เขาควาย เอื้องขี้หมา (บางคนว่ากลิ่นหอมฉุน, บางคนว่ากลิ่มเหมือนขี้หมา)  ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน  พบได้ตามป่าดิบแล้งเกือบทุกภาค ปลูกเลี้ยงได้ง่าย ทนแดด แต่ไม่ค่อยชอบฝน(หน้าฝนจะเน่าได้ง่าย) ดอกส่วนใหญ่มีสีขาว อมน้ำเงิน ปากสีน้ำเงินเข้ม(เขาแกะบูล) บางครั้งมีสีขาวอมชมพู่ ปากสีชมพูเข้ม(เขาแกะชมพู) และสีขาวทั้งดอก (เขาแกะเผือก)  นิยมปลูกใส่กระเช้าไม้หรือเกาะติดกับท่อนไม้ หรือต้นไม้ เมื่อนำมาผสมข้ามพันธ์ ลูกผสมที่ได้จะออกดอกเก่ง เลี้ยงง่าย และมีกลิ่นหอม