การใช้สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ

  ติดต่อ

  สีจากธรรมชาติ  
   จากการได้พูดคุยกับกลุ่มทอผ้า  บ้านมะกอกนาบัว  หมู้ที่  4  ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  พบว่าในปัจจุบันการทอผ้ามีการนำผ้าหลากหลายชนิดและหลากหลายสีมาทอให้มีความสวยงามแต่ผ้าบางขนิดก็ต้องอาศัยวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการย้อมสี  เช่น ผ้าพื้นเมืองที่ต้องการให้มีสีเป็นแบบดั้งเดิม  คนในสมัยก่อนจะมีวิธีเลือกใช้สีจากธรรมชาติโดยวิธีการสังเกตจากการที่สีจากต้นหรือยางไม้นั้นเมื่อติดตามเสื้อผ้าแล้วซักไม้ออก แสดงว่าต้นไม้ชนิดนั้นมีคุณสมบัติที่จะนำมาเป็นสีย้อมผ้าได้  โดยเลือกใช้ต้นไม้แต่ละอย่างตามความต้องการของสี  เช่น  สีแดงได้มาจากไม้ฝาง  สีเหลืองได้มาจากต้นขนุน  สีเขียวได้มาจากใบของมะมาวง  เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าคนในสมัยก่อนมีการสังเกตธรรมชาติแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเองมาใช้ในการดำรงชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเลี้ยงปลากระชัง

หมายเลขบันทึก: 68050, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-28 22:15:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สีจากธรรมชาติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)