การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปลาไม้ดิ้นได้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มปลาไม้ดิ้นได้ บ้านม้าเหนือ ตำบลลำปางหลวง

การทำปลาไม้ดิ้นได้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากมีแนวความคิดในการนำไม้จามจุรีมาแปรรูปให้เกิดเป็นชิ้นงานต่างๆ เช่น การนำมาทำปลาไม้ดิ้นได้และงูดิ้นได้ ซึ่งมีขั้นตอนการทำ โดยเอาเศษไม้จากจามจุรีมาตัด ความกว้างประมาณ 40 นิ้ว แลความยาวประมาณ 20 นิ้ว แล้วนำมาตัดแต่งให้เป็นรูปร่างของตัวปลา ตามขั้นตอนจนเป็นตัวปลาที่สวยงาม

จุดเด่นของตัวปลามีการเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตจริง ผลงานชิ้นนี้นับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถคิดค้นและประดิษฐสิ่งใหม่ๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์และก่อเกิดอาชีพและพร้อมที่จะถ่ายทอดสืบต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัลไซเมอร์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ปลาไม้ดิ้นได้

หมายเลขบันทึก

68024

เขียน

18 Dec 2006 @ 16:14
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:46
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก