วันนี้นักเรียนจะแข่งขันกีฬา  วิ่งเปี้ยว  เพื่อเฟ้นหาคู่ตัดเชือกไปพบกันในวันจริง คือวันที่28 ธันวาคม 2549

ส่วนรายละเอียดนั้นจะได้กล่าวในโอกาสต่อไป

รู้แต่ว่า วันนี้  สนุกแบบเริ่มต้น  วันจริงสุดสุดกว่านี้