(บันทึก)...ปะติด..ปะต่อ...เวลา...

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ ณ.เช้านี้..ก่อนหน้านี้7.12น.

แสงส่องจางๆ

เหลียวมองทางใด  สีเทาหม่น...

ย้อนกลับไปดูวัน...วาน

ณ.เวลาเดียวกัน..ที่เดียวกัน...

ปะ..ติด..ปะต่อ....เวลา....(มาให้เห็นกัน...)

บนกลางดิน  แกลลอลี่..ชีวิต..เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม...วันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ปะติด..ปะต่อ..เวลา…จาก..วันเกิด..ถึงวันตาย…เฉลี่ย..ในยุคนี้ จะได้..ประมาณ คนละสองหมื่นวัน….นะ….

เขียนเมื่อ 

มีชีวิต วันนี้ๆๆทุกๆวัน…ปะติด ปะต่อ…เวลา…

เขียนเมื่อ 

มีลมหายใจที่ไร้ชีวิตครับคุณยาย

เขียนเมื่อ 

น่าสงสาร นะเจ้าคะ..มีลมหายใจที่ไร้ชีวิต..ถ้าไม่อยู่ด้วยเครื่อง ช่วย..หายใจ..ละก็..แสดงว่า ..ยังไม่ได้ฝึก…หายใจ….แบบ .มีสติ..ส่งเสริมปัญญา..ให้อยู่กับ ปัจจุบัน ขณะ..ท่าน ดาไลลามะและ พุทธทาส กล่าวถึงไว้….ยังยินและยลได้ ณ.ปัจจุบัน..

เขียนเมื่อ 

เวลา..ที่ปะติดปะต่อได้..คือ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต….ที่พอสรุปได้ ดังปราชญ์ ..ทางวิถีพุทธ เกริ่นไว้ เป็น อุทาหรณ์ นั้น..คือ อยู่กับ ปัจจุบัน…