สนต้องลม.

สนต้องลม

กราบขอบพระคุณในความเมตตาชาววช.กับคำว่าน้ำใจ จริงใจช่วยเหลือดูแลกันคะงานเลี้ยงเมื่อคำ่คืนมาฟังเพลงกันคะ..สนต้องลม..

20200629194631.mp4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องสั้นกระต่ายใต้เงาจันทร์ความเห็น (0)