เรียนรู้เรื่องจีน


วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้อ่านบทความนโยบายด้านต่างประเทศและความสัมพันธ์ของจีนกับต่างประเทศ เขียนโดย พลตรีไชยสิทธิ์ ตันตยกุล (๑)แล้วรู้สึกว่า แตกต่างจากของสหรัฐอเมริกาแบบคนละขั้ว    โดยเฉพาะเรื่องไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น    คือเคารพตัวตนของประเทศอื่น    ในขณะที่รู้สึกว่าสหรัฐอเมริกายุคนี้เน้นนโยบาย “แกต้องยอมข้า” 

เมื่อค้นต่อ ก็พบเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน ของ วช. (๒)   ที่ลงบทความโดย พลตรีไชยสิทธิ์ เช่นเดียวกัน    ด้านซ้ายของหน้าเว็บ ลงชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านจีน ๙ ท่าน    เอาไว้ค้นหาเรื่องที่สนใจได้    คนที่ผมรู้จักดีคือ ศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ผู้เชี่ยวชาญด้านนักท่องเที่ยวจีน  

เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (๓)ก็ให้ความรู้เรื่องจีนดีมาก   

วิจารณ์ พานิช

๑ มิ.ย. ๖๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)