ชีวิตที่พอเพียง 3727. การบริหารแบบคิดนอกกรอบ

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๗   และเชิญผมไปพูดเรื่อง การบริหารแบบคิดนอกกรอบเมื่อบ่ายวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง คราวนี้สอนแบบทางไกลผ่าน MS Teams    เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ระบาด

จึงนำ PowerPoint มา ลปรร. ที่ ()   และฟังเสียงบรรยายได้ที่ ()   และ ()  โดยขอแก้คำบรรยายเรื่อง Retrospect เป็นว่า คล้ายกับ AAR แต่เป็นเรื่องระดับโครงการ 

ผมเคยไปสอนหลักสูตรนี้มาแล้ว ๒ ครั้ง    ดูได้ที่ (๔) 

วิจารณ์ พานิช  

๒๖ พ.ค. ๖๓

Thinkoutside630526 from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)