ความเห็น 3152541

(บันทึก)...ปะติด..ปะต่อ...เวลา...

เขียนเมื่อ 

มีชีวิต วันนี้ๆๆทุกๆวัน…ปะติด ปะต่อ…เวลา…