ความเห็น 3152537

(บันทึก)...ปะติด..ปะต่อ...เวลา...

เขียนเมื่อ 

ปะติด..ปะต่อ..เวลา…จาก..วันเกิด..ถึงวันตาย…เฉลี่ย..ในยุคนี้ จะได้..ประมาณ คนละสองหมื่นวัน….นะ….