ชีวิตที่พอเพียง 3725. หนังสือ ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


เนื่องในโอกาสที่ ยูเนสโก ยกย่อง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก จังหวัดสกลนครจึงได้จัดทำหนังสือ  ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต(๑)    จึงนำมาบอกกล่าว

ผมเคยเขียนบันทึกถึงนิทรรศการ ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดปทุมวนาราม ไว้ที่ (๒)  

วิจารณ์ พานิช  

๒๔ พ.ค. ๖๓


   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)