สอนเปลี่ยนชีวิต


สำนักพิมพ์ bookscape จัดงานเสวนา “Poor Students, Rich Teaching สอนเปลี่ยนชีวิต - สู้ความเหลื่อมล้ำด้วยพลังแห่งการสอน”  เพื่อแนะนำหนังสือเล่มใหม่ สอนเปลี่ยนชีวิต : ๗ ชุดความคิด พลิกห้องเรียน เพื่อเด็กทุกคน    และเชิญผมเข้าร่วมเสวนา    ท่านที่สนใจอ่านเอกสารแนะนำหนังสือได้ที่ (๑) 

ตอนเสวนาสนุกมาก    ผมมีโอกาสได้ฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นจากคนหนุ่มสาว    ฟังรายการยาว ๓ ชั่วโมงได้ที่ (๒)

วิจารณ์ พานิช

๑ มิ.ย. ๖๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)