<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ตำบลโนนข่า จัดโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      5/06/2563. กศน.ตำบลโนนข่า จัดโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย ชั้น 2. ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน ระบบออนไลน์ 12. กศน.ตำบล โดยนายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล ประธานพืธีเปิดจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย , สวดมนต์ไห้วพระ นายสายยนต์ บัวศรีภูมิ , นำร้องเพลงชาตืไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยนางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ วิทยากรให้ความรู นายเชี่ยวชาญ ชามะรัตน์ ผู้เข้าอบรมประชาชนทั่วไปจำนวน 7 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e - learningareemedeeความเห็น (0)