วันเสาร์เป็นวันที่เราๆทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เงินเดือน อยากให้ถึง บางทีอยากจะทำเป็นหลงลืมวันซะด้วย อยากนับวันศุกร์ให้เป็นวันเสาร์ ด้วยซ้ำ  แบบว่า อยากหยุดนะครับ ..แต่พอถึงวันหยุดเข้าจริงๆ..ก็อดที่จะเอางานมาทำไม่ได้ อย่างเช่นวันนี้ของผมครับ...          

        ด้วยความที่ช่วงนี้ใกล้จะสิ้นปี  ผมตั้งใจว่าจะเคลียร์งานต่างๆให้เสร็จก่อนถึงช่วงวันหยุดยาว จะได้ไปเที่ยวพักผ่อนให้สบายใจ แบบไม่ต้องมีงานคอยหลอกคอยหลอน ว่างั้นแหละครับ ..ว่าแล้วไม่รอช้า..นำเอางานที่แบกออกจากห้องประชุม.เมื่อวันศุกร์.มาทำ... แต่ว่าไม่ใช่ง่ายเลยครับ.. .          

       เราจะออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ ตามโจทย์ที่ได้อย่างไรให้ดีที่สุด.... ???            

      ผมนั่งคิดไปคิดมาอยู่นานาสองนาน ...โดยเริ่มจาก ..ศึกษาวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร ที่ผ่านการการพิจารณาจากที่ประชุมมาแล้ว โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ นโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร ....เมื่อศึกษาจนคิดว่าเข้าใจดีแล้ว ..ก้ศึกษา กลุ่มเป้าหมาย .. ศึกษาทุกเรื่องครับ ไม่ว่าจะเป็น อายุ  เพศ อุปนิสัย สภาพการทำงาน วัฒนธรรมการทำงาน และอีกหลายๆเรื่อง ของกลุ่มเป้าหมาย...หลังจากนั้น ผมก็พยายามศึกษาเนื้อหา และกิจกรรม  ที่จะสื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยที่ไม่ทำให้กลุ่มเป้าหมาย สนใจที่อยากจะเรียนรู้  ซึ่งนั่นก็ต้อง  มีวิธีการ ในการสื่อสาร ให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนต่อไป...          

        ผ่านไปหนึ่งวันครับ กับวันหยุดของผม...ถึงแม้ว่าการออกแบบหลักสูตรยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งต้องไปหาในที่ทำงานต่อไป...การออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผมแล้ว ถือว่าเป็นการฝึก..การคิดอย่างป็นระบบ..ชนิดที่ว่าทุกอย่างต้องเชื่อมโยงถึงกันหมด  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้มากที่สุดนั่นเอง....และเครื่องมือที่ช่วยได้มากในครั้งนี้ก็คือ  Mind Map ครับ....