วันที่ 14 ธันวาคม 2549 ได้พา ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร รศ.ดร.สุรเดช พลเสน และนักศึกษาปริญญาโทและเอก 4 คน ไปเยี่ยมคุณมาร์ติน ที่หมู่บ้านคำปลาหลาย ซึ่งในรอบนี้ได้ไปที่กระท่อมน้อยปลายนา (กระท่อมสังข์ทองกะนางรจนา) ของคุณมาร์ตินด้วย อากาศดีมากๆ คุณมาร์ติน ซื้อที่แปลงนี้จากคนในหมู่บ้านที่อพยพไปอยู่ที่อื่น มีเนื้อที่ 27 ไร่ ขณะนี้ได้ลงกล้วยน้ำหว้าไว้หลายต้น ซึ่งคุณมาร์ตินได้เรียนรู้มาว่า ต้นกล้วยสามารถบอกถึงสภาพดินได้ ว่าดินตรงไหนเหมาะกับการปลูกพืช หรือดินตรงไหนชุ่มน้ำมาก หลังจากการปลูกไป 1-2 ปี ก็จะสามารถจัดการพื้นที่ได้ว่าตรงไหนควรปลูกอะไร และตรงไหนควรขุดบ่อสำหรับเก็บกักน้ำและเลี้ยงปลา คุณมาร์ตินบอกว่ากล้วยและมะละกอ เป็นผลไม้เพียง 2 ชนิดที่กิน เพราะไม่มียาฆ่าแมลง และทำให้มีสุขภาพดี (One banana a day keeps the doctor away) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายอย่าง …..สรุป ปัจจัยแห่งความสำเร็จของหมู่บ้านคำปลาหลายในการพัฒนาสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง…กินดี อยู่ดี..พอดี มีสุข… คือ 1. ผู้นำดี  2. คุณภาพของชุมชนดี 3. กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เข้าใจดี……</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กระท่อมน้อยปลายนาของคุณมาร์ติน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p> </p><p>ดอกหญ้าไมยราพข้างบ้าน</p>