ในอนาคตงานวิจัยด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเน้นไปที่การป้องกันการเกิดโรคและหากเป็นไปแล้วก็จะป้องกันความรุนแรงของโรคซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายและอัตตราการตายที่ติดตามมาเป็นเงาตามตัว  ดังนั้นการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วจึงเป็นทางเลือกที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้  แต่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยใดที่สามารถตอบโจทย์ข้างต้นนี้เนื่องจากยังพบข้อบกพร่องในกระบวนการวิธีการทำวิจัยซึ่งทำให้ได้รับคำตอบที่มีความคลาดเคลื่อนสูง  ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาน่าท้าทายเหล่านักวิจัยทั่วโลกและรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยที่ยังใจจดใจจ่อคอยติดตามจิกซอวชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้