16 ธันวาคม 2549 9.00-12.00 น จินตนา พร้อม พี่นารถนภา(อดีตหัวหน้าพยาบาลศสส.6ขอนแก่น)ข้าราชการบำนาญ และคุณราณี พยาบาล PCU ทีมงานนมแม่ ศรีนครินทร์ ออกเยี่ยมบ้านเจ้าหน้าที่ของมข.หลังคลอด คนที่ 1 ที่ศูนย์แพทย์ 3 คลอดได้ 15 วัน(2 สัปดาห์) เลี้ยงลูกได้ดี นำนมแม่เพียงพอ ไม่มีปัญหาสุขภาพดีทั้งแม่และลูก

                 คนที่ 2 ที่หมู่บ้านหนองแวง คลอดได้ 45 วันและจะกลับทำงานใน 2 สัปดาห์ (3 มค. 50)แม่สุขภาพดี มีความพร้อมในการเลี้ยงลูกอารมณ์ดียิ้แย้มแจ่มใส  สามีร่วมเลี้ยงลูกด้วยเป็นอย่างดี น้ำนมแม่มีมากหลังลูกดูดแล้วยังบีบได้อีกมากกว่า 8 ออนซ์ ในเวลาอันสั้น แม่บีบนมเก็บได้เก่ง มีการวางแผนการเลี้ยงลูกหลังการลาคลอดโดยมีคุณแม่(ยาย)มาเลี้ยงให้ คุณยายจะมาอยู่ก่อนประมาณ 1 อาทิตย์ ให้เลี้ยงหลานขณะที่แม่อยู่ด้วยเพื่อตัวเองจะมั่นใจ ทั้งนี้การกินอาหารของลูกจะเป็นนมแม่อย่างเดียวจะมีการฝึกลูกดื่มนมแม่จากขวดและจากแก้ว  ในช่วงเวลาที่แม่ไปทำงานเวลา ประมาณ 10 น.และ 14 น.ส่วนเวลาอื่นจะให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าโดยตรง และได้เตรียมขวดไว้เก็บน้ำนมในช่วงเวลาอยู่ที่ทำงาน และแม่บอกว่ายังไม่รู้จะบีบน้ำนมที่ไหน จะบีบน้ำนมวันละ 2-3 ครั้ง(10และ14 น.) ครั้งละประมาณ 10 นาทีอาจจะใช้ห้องน้ำทีมที่เยี่ยมจึงร่วมปรึกษากับแม่ การบีบนมก็คือการเตรียมอาหารของลูก จะเหมาะหรือไม่ ห้องอาหารของที่ทำงานมีหรือไม่ หรือที่ที่เป็นสัดส่วน

  ปัญหา ที่ทำงานเป็นหน่วยงานใหม่ ยังอาศัยสถานที่หน่วยงานอื่นอยู่ ห้องทำงานถูกแยกโดยที่กั้นเตี้ยๆ และเป็นที่รับแขกด้วย แม่นำไปคิดและจะหาช่องทางต่อไป  ที่ทำงานมีตู้เย็นที่จะเก็บรักษานมได้

จากการเยี่ยมในครั้งนี้ ในแม่รายที่2 มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เป็นอย่างดีแล้วแต่จะประสบความสำเร็จต่อไปหรือไม่อยู่ที่การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากที่ทำงาน เพียงความเข้าใจจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงานให้เวลาเพียงน้อยนิด จัดมุมให้แม่บีบนมให้ลูก ตู้เย็นธรรมดาที่มีอยู่  เท่านี้ก็จะทำให้แม่ยังคงมีน้ำนมให้ลูก จะเกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงและมหาศาลตามมาทั้งต่อครอบครัวนี้และประเทศชาติต่อไป.