ก่อนมาทำงานในออฟฟิศวันนี้หยิบเอาหนังสือพระเจ้า 10 ชาติ มาอ่านได้แง่คิดดีๆหลายอย่างคะ ทศบารมี ชาติที่ 1 พระเตมีย์ ผู้ที่มีความอดทน ในการทำตนเป็นใบ้ หูหนวก ง่อยเปลี้ยเสียขา เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะกระทำบาป ได้ผ่านการทดลองด้วยอุบายต่าง ๆ มากมาย ตลอดระยะเวลาถึง 16 ปี เพื่อรอเวลาที่จะได้ปฏิบัติในสิ่งพึงประสงค์

และในที่สุดผลของการกระทำนั้นก็บังเกิด ผลดังใจหมาย คือ ได้ออกบวชและบำเพ็ญศีล ได้รับผลสำเร็จที่ดี

"ไม่ใจเร็วด่วนได้ อดทน ย่อมได้รับผลสำเร็จที่ดี"