วัฒนธรรม หรือ คำขวัญ

 ไปเยี่ยมยามประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านทางช่องเม็ก "ช่วยด้วย" ท่านใดอ่านออกช่วยบอก JJ ด้วยครับ

 ไม่แน่ใจมี สะอาด สวยงาม มีวินัย.........สามัคคี

JJ