ความเห็น 118780

Blog Around The Clock (3)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านออต ปลอด อ.แป๋ว

 เยี่ยมยุทธ์ ครับ

 "วัฒนธรรมองค์กร" เป็นสื่งที่ต้องคำนึงครับ