นักศึกษาเกษตรศาสตร์ ยังไม่ทราบว่าตนคือใคร????

คำว่า “เกษตรศาสตร์” จึงแปลว่า ปรัชญาการในใช้พื้นที่ดินเพื่อการดำรงชีวิต เมื่อเอาคำนี้ไปรวมกับคำว่า “นักศึกษา” ก็จะทำให้ได้ความว่า “นักศึกษาเกษตรศาสตร์” แปลว่า ผู้ที่มีความสนใจและมุ่งมั่น ที่จะนำความรู้ที่เรียนมาก ไปพัฒนาตนเอง ทางด้านการใช้พื้นที่ดิน หรือทางด้านปรัชญาการใช้พื้นที่ดิน

  ที่ไปที่มาของเรื่องนี้ก็คือ ผมต้องการให้นักศึกษาเข้าใจและรู้จักตัวเอง โดยเฉพาะนักศึกษาเกษตรศาสตร์ ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการทำงานด้านการเลี้ยงชีวิต ทั้งของตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติโดยรวม อาจจะรวมถึง การผลิตอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงประชากรโลก ด้วยก็ได้   

ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ ก็คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า ชื่อที่ตัวเองเรียนอยู่ทุกวัน ว่า นักศึกษาเกษตรศาสตร์ แปลว่าอะไรกันแน่  ผมถามทุกครั้ง แทบจะไม่มีใครรู้เลยว่า ตัวเองคือใคร นี่คือที่ไปที่มาของคำถามคำนี้ เพราะฉะนั้น  ผมจึงใคร่ขอเฉลยตามความรู้ที่มี พอเป็นแนวทางไว้ เป็นดังนี้  

คำว่า นัก คือ ผู้ที่มีความสนใจ  มีความพยายาม  มีความถนัด  มีความมุ่งมั่นที่จะทำอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้น ๆ อาจจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้  เช่น คำว่า นักพนัน ก็เป็นคนที่ชอบ หรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพนัน    หรือ คำว่า นักเรียน ก็คือผู้ที่พยายามใฝ่หาความรู้ มุ่งมั่นในการเรียน สนใจด้านการเยน  ฉะนั้น คำว่า นัก  จึงแสดงถึงผู้มีวัตถุประสงค์จะทำอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นกิจวัตรประจำวัน อาจจะทำด้วยความเชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญก็แล้วแต่ แต่มีความสนใจสูงในเรื่องนั้น   

คำที่ 2 คือ คำว่า ศึกษา  ศึกษานี้เท่าที่ผมฟังมาจากท่านพุทธทาส ที่ไปฟังธรรมที่วัดสวนโมกข์ ท่านสอนให้รู้จักคำว่า ศึกษา มาจากภาษาบาลีว่า สิกขา หรือภาษาสันสกฤต ว่า สิกฉา  ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวใดสะกดถูกนะครับ ผมก็ขอสะกดแบบนี้ก็แล้วกัน  เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ท่านก็กล่าวต่อไปว่า คำว่า สิกขา หรือ สิกฉา นี้    มาจากคำว่า สะ บวก อิกขะ ซึ่งแปลว่า การพัฒนาตนเอง  เพราะฉะนั้น 2 คำนี้ ระหว่าง นักศึกษา  หรือนักกับศึกษา รวมกันแล้ว จึงแปลว่า ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้ที่เรียนมา  เพราะฉะนั้น คำว่า นักศึกษา  จึงมีความหมายตามนี้  

ส่วนคำว่า เกษตร  ผมขอพูดตามคำท่านพุทธทาส อีกครั้งหนึ่งนะครับ เกษตร มาจากภาษาบาลีว่า เขต  ซึ่งมีความหมายเดียวกับที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน ก็คือคำว่า เขตกรรม หรือภาษาที่เราใช้ภาษาไทยก็คือ คำว่า เกษตรกรรม  คำว่า เขต คือ ขอบเขต พื้นที่ของที่ดิน  ที่มีการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต  การปักเขต การกำหนดเขต การวางเขต ก็คือ การกำหนดพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต เพราะฉะนั้น เขตกรรม ก็คือ การจัดการพื้นที่ การดำรงชีวิต จะทำอะไรก็ได้ ก็เป็นเรื่องของการดำรง ชีวิตให้อยู่ได้ ในอดีตก็คงเป็นการใช้เขตกรรมเพื่อการใช้พื้นที่ในการผลิตอาหาร  เป็นปัจจัย 4 ต่างๆ คงประมาณนั้นล่ะครับ  ผมก็คงให้ความว่าอย่างนั้น   

ฉะนั้น คำว่า เขตกรรม หรือ เกษตรกรรม น่าจะแปลว่า การใช้พื้นที่เพื่อการดำรงชีวิต ในรูปแบบของอดีตนะครับ ไม่ใช่ปัจจุบัน ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของปัจจุบัน การดำรงชีวิต การทำกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับการดำรงชีวิตของพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆ อะไรประมาณนั้นล่ะครับ   

คำว่า ศาสตร์  ศาสตร์นี้ เป็นคำที่สื่อความหมายมาจากคำที่พูดถึงเป็นหลักคำในปรัชญา หลักปรัชญา แนวคิด ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Logic” นะครับ  คำนี้ เป็นคำที่สื่อความหมายถึงคำว่า ปรัชญา 

 เพราะฉะนั้น คำว่า เกษตรศาสตร์ จึงแปลว่า ปรัชญาการในใช้พื้นที่ดินเพื่อการดำรงชีวิต  เมื่อเอาคำนี้ไปรวมกับคำว่า นักศึกษา  ก็จะทำให้ได้ความว่า นักศึกษาเกษตรศาสตร์ แปลว่า ผู้ที่มีความสนใจและมุ่งมั่น  ที่จะนำความรู้ที่เรียนมาก ไปพัฒนาตนเอง ทางด้านการใช้พื้นที่ดิน หรือทางด้านปรัชญาการใช้พื้นที่ดิน เพื่อการดำรงชีวิตของตนเอง 

นี่ก็คือความหมายของคำว่า นักศึกษาเกษตรศาสตร์    เพราะฉะนั้น ถ้าเราทำอย่างนี้แล้ว เราก็ควรที่จะมีความรู้ที่หลากหลายพอสมควรที่จะทำให้เราพัฒนาตนเอง จนสามารถทำให้เราใช้พื้นที่ดินเพื่อการดำรงชีวิตได้

นั่นคือ ปรัชญาของคำว่า นักศึกษาเกษตรศาสตร์ ครับ ที่อาจารย์หรือครูเกษตร ต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองให้ถูกต้อง จึงจะสนับสนุนการพัฒนาการของนักศึกษา สู่บัณฑิตเกษตรศาสตร์ได้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

  สำหรับท่านใดที่มีความเห็น หรือข้อมูลจากแหล่งอื่น หรือมีมุมมองด้านอื่นๆ นะครับ

กรุณาแสดงความคิดเห็นได้นะครับ ขอบคุณมากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#วิทยานิพนธ์#บูรณาการศาสตร์#ชุมชนคนสร้างโลก#นักวิชาการเดินดิน#มหาชีวาลัย

หมายเลขบันทึก: 67645, เขียน: 16 Dec 2006 @ 16:00 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

 

   อาจารย์เสนอประเด็นเชิงวิชาการด้าระบบการศึกษา

ได้ดีมาก  บางที่เรื่องเหล่านี้อาจจะรู้กันอยู่บ้างแต่ไม่มี

ใครยิบมาพูดอย่างจริงจัง  นั่งทับไว้ ถ้าจะพูดก็แบบ

อุบอิบ เอื้ออ้า .. วิชาการมันจึงไม่เป็นวิชาการเท่าที่

ควร ..ผมไม่ได้พูดเอง ชาวเกษตรศาสตร์ระดับได้

รางวัลดีเด่น ..ได้ให้แง่คิดว่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาที่

เกี่ยวกับการเกษตร ผลิตบัณฑิตออกมารวมๆกันแล้ว

นับแสนคนแล้วมั๊ง บัณฑิตเหล่านี้กระจายตัวอยู่ใน

หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ

..แต่ทำไม  ภาคการเกษตรไทยถึงล่มจม ชาวไร่ชาว

นาแทบจะล้มละลาย กลายเป็นคนที่รอความเอื้ออาทร

อ่อนแออ่อนไหว ไม่พออยู่พอกิน

. . มาวันนี้เราจะโหมโรงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

มุ่งมั่นที่จะพึ่งตนเอง ผมก็หนักใจว่าเราจะเอาอะไรมา

เป็นพลังที่นำไปสู่เรื่องดังกล่าว  เมื่อคนภาคเกษตร

หมดกำลังใจ ใจฝ่อ ไม่เอาแล้ว ยอมทิ้งวิถีเกษตรกร

ไปเป็นกรรมกร..

..ที่น่ากลัวสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดกับภาคเกษตรอย่าง

เดียวหรอก  ภาควิชาไหนๆก็เป็นโรคเดียวกันกับที่

อาจารย์พูดถึงนั่นแหละ..เพียงแต่อาการยังไม่กำเริบ

เท่าเทียมกัน

..ถามว่าทำไมรึครับ..คนไทยติดนิสัยโง่กันหมดแล้ว

เปลี่ยนสันดานยาก  ถ้ารัฐบาลไม่ทุ่มเททำเรื่องกา

รศึกษาให้เป็นหมายเลข 1 อย่างเป็นรูปธรรม.

   ผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะ  พยายามมองแง่ดี

แต่มุมดีๆมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ไม่มีดีให้มอง

เห็นแต่เรื่องเสมือนจริง..ไม่อยากคุยเรื่องหนักๆ  แต่ถ้า

คุยแต่วันเบาๆ ..มันจะเฮฮาปาร์ตี้ไปวันๆ..

   อาจารย์ครับ  การศึกษา น่าจะเป็นการเฝ้าดู การพัฒนาของตัวเราเอง อย่างลุ่มลึกครับ

 

  ผมเห็นต่างมุม กับอาจารย์ศีริพงษ์ 

  จะไปนั่งมองนั่งเฝ้าดู แล้วบอกว่าเป็นการศึกษา

  อย่างนั้นรึ!

  พวกชอบดู เฝ้าดู มีพวกเดียว

  คือพวกหมอดู

  การศึกษาคือ

การตลุมบอลกับความรู้  อย่างเอาเป็นเอาตาย 

  ไม่เห็นฝรั่งเขาอยากจะเหยียบดวงจันทร์รึ

  มานั่งเอาแต่มองนั่งเซ่นไหว้ 

 เมื่อไหร่จะไปถึงดวงจันทร์

  มันคนละเหลี่ยมละมุมในเรื่องเดียวกัน

  เปลี่ยนจากเฝ้าดู เป็นเข้าไปทำดู ด่วน!!!

 

   นักศึกษาศาสตร์  กรุณาเขียนสะท้อน

   แบบนักเกษตรศาสตร์ ได้ไหมครับ

   พวกเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างผมจะได้เรียนรู้

  เรื่องที่เป็นภาควิชาหลักๆของแต่ละสำนัก

  การแลกเปลี่ยนความรู้ ไม่มีถูก มีผิด

  เคารพในมุมที่มองต่าง ถ้ามองตรงกันสิน่ากลัว

  มันจะกลายเป็นเผด็จการทางความคิดนะสิครับ 

มุมมองที่น้อยนิดครับ

  • การเรียนเกษตรศาสตร์ หรือเรียนสาขาอื่นๆ นั้น ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งนั้นครับอาจารย์
  • แต่บางครั้งนักศึกษาบางคน (หลายคน) ยังไม่รู้ด้วยครับว่าสาขาที่ตนเองกำลังเรียนอยู่นั้นจบไปแล้วจะไปทำอะไร
  • ยิ่งกว่านั้น บางคนบอกว่าก็เรียนไปอย่างนั้นหละครับ พ่อแม่บังคับให้เรียน ขี้เกียจทำนา
  • ฯลฯ
  • ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรครับ

ด้วยความเคารพ

อุทัย

ยนแล้ว

การศึกษา คือ การพฒนาตนเองให้เจริญงอกงามในด้านกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ทั้ง 4  ด้านร่วมกัน 

โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสติปัญญาถ้าพัฒนาได้ดีถูกต้องตามทำนองคลองธรรม กาย และอารมร์ของผู้ศึกษาจะพัฒนาได้ดีและส่งผลดีต่อสังคมด้วย

ดังนั้นนักศึกษาศาสตร์ ก็คือผู้นำแนวคิด ทฤษฎีที่ได้ศึกษาและเหมาะสมไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม

เขียนเมื่อ 

ผมว่าไม่ใช่แค่นักศึกษาเกษตรศาสตร์หรอกครับ ผมว่านักศึกษาแทบทุกสาขาปัจจุบันคงเป็นเหมือนกันหมดคือไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมครับ

 

   ผมชอบมากเลย ประเด็นที่พวกเราฉุกคิด

  เรียนไปทำไม

  ทำไมถึงเรียน

  คนที่ไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมนี่น่าสงสาร

  คนที่สอนโดยบอกผู้เรียนไม่ได้ ..

  ว่าเรียนไปเพื่ออะไร

  นี่ก็น่า..(หยิกก้น) เหมือนกัน

  อุดมศึกษาไทยเปาะแปะเพราะไม่ชัดเจนในสิ่งที

 ตนกำลังทำ และรับผิดชอบ

  อาจารย์เกษตร ทำเกษตรไม่เป็น จะเอาพลังที่ไหน

  ไปสอน  พลังการสอนก็เหมือนพลังที่เกิดจาก

  การเพาะปลูก  

สุทธินันท์
IP: xxx.183.172.173
เขียนเมื่อ 

 

   "คำว่าเรียนไปทำไม"

   ไม่รู้ว่าจะประเมินความสูญเปล่า สูญเสีย ได้อย่างไร

   ที่ชีวิตคนในวัยสดใสจะต้องมาหลงทางทนนั่งเรียน

   ที่ไม่มีเหตุผลให้ตนเอง..

   สงสารทั้งคนเรียน คนสอน

   กระดาษเปื้อนหมึก เริ่มชัดเจน ชัดแจ้ง มากขึ้นๆ

   ขอเชิญชวน ถ้าไม่ชัดเจน ก็อย่าเรียน อย่าสอน

   ไปขาย ไปกิน เก๊กฮวย หรือน้ำใบบัวบกดีกว่า

ขอบคุณครับครูบา

อ้าว แล้ว นักการศึกษา ไปไหน

นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักพัฒนา นักวิศวกร หายไปไหน

ช่วยแสดงตัวหน่อย ว่าตัวจริงแล้วท่านคือใคร ระวังเป็นปูเสฉวนในกระดองเต่า นะครับ

ในฐานะที่เป็นคนที่เรียนเกษตร จบส่งเสริมการเกษตรทั้งตรีและโท ก็ต้องยอมรับว่า ตอนเรียนก็เรียนไปอย่างงั้นแหละค่ะ จบไปจะทำอะไรยังไม่รู้ แต่ก็ยังเรียน จบตรี ก็เรียนต่อโททันที (จบปี 40 ฟองสบู่แตก เรียนดีกว่า)

จบมาจนป่านนี้ ทำงานแล้ว ซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกับด้านเกษตรสักเท่าไหร่...

จนมาเรียนต่อปริญญาเอก..เทคโนโลยีการศึกษา. แปลกนะคะ หนูก็ยังผูกพันกับคำว่าเกษตร หนูอยากทำดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวการเรียนรู้ของเกษตรกร อยากให้เกษตรกรเรียนรู้ได้ดี สามารถเท่าทันสื่อ เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ มีอำนาจ มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจทำการเกษตร อยากให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องเป็นหนี้ หนูไม่ไดหวังให้เค้ารวยนะคะ

ณ วันนี้ หนูเป็นได้เพียงเท่านี้ หนูเป็นนักศึกษาเกษตรศาสตร์ ในทัศนะของอาจารย์หรือยังค่ะ

 

นิศาชล
IP: xxx.181.187.184
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วทำให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่
จากใคร
IP: xxx.237.174.96
เขียนเมื่อ 

เกษตรศาสตร์เรียกว่านิสิตค่ะ