ความเห็น 118279

Blog Around The Clock (3)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอ ท่านอาจารย์paew

 • ภาษาลาวเป็นภาษาของลาวอีสานเดิม
 • รูปแบบนี้ที่ลาวอีสานเรียกไทน้อย
 • ปัจจุบันเป็นภาษาวิกฤตไปแล้วเพราะมีการอ่าน การใช้น้อยเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
 • เรื่องนี้เป็นผลจากการรวมศูนย์อำนาจไปไว้ที่กรุงเทพฯ ขาดมิติการพัฒนาที่เน้นเรื่อง พหุลักษณ์
 • ไปเชียงใหม่เราจะเห็นป้ายภาษาไทยและอักษรล้านนา เรื่องนี้น่ายกย่องมากครับและเขาทำกันทั้งภาคเหนือ
 • ไทน้อยในอีสานเห็นจะไม่มีใครทำ
 • มอดินแดงน่าจะเป็นแบบอย่างหรือองค์กรต้นแบบในเรื่องนำอักษาไทน้อยและอักาไทยกลางมาทำป้ายต่าง ๆในมอขอเรานะครับ
 • เริ่มต้นที่ศูนย์บริการวิชาการก็ได้ เรื่องนี้ฝากท่านอาจารย์ทั้งสองพิจารณาด้วยนะครับ
 • เพื่อทำให้ อักษรไทน้อย กลับมาเป็น  ไท อีกครั้ง
 • หากจะให้ดี ส่งเสริมการเรียนไทน้อย ส่งเสริมการปริวรรตอักษรไทน้อยในใบลาน
 • ในใบลานมีความรู้มากเช่น การแพทย์พื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ชุมชน สมุนไพร
 • ขอบพระคุณครับ