ความเห็น 118800

Blog Around The Clock (3)

ออต ญาณพิสิษฐ์
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่หนิงมากครับ

  • ยิ่งบ่แมนคนอีสานยิ่งต้อง ยอย้องและซมเซยนเด้อครับ
  • มหาสารคามเป็นเสมือนภาคกลางของอีสานนะครับ
  • ม่วน คัก ๆ