ความเห็น 118008

Blog Around The Clock (3)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์กฤษณา

 ขอถอนตัว โอเค แต่ได้เฮ ที่ลองพยายาม ครับ