ปรัชญาเม่งจื๊อ ถือแบบอย่างยอดคน

ลุงเอก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งยั่วยุอารมณ์ เป็นปัจจัยให้คนทำชั่วได้

เมื่อเป็นดังนี้แล้ว จึงควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี จัดระเบียบสังคมให้ดี ให้เอื้ออาทรต้องการทำดีของคนเรา

จัดบ้าน จัดที่ทำงาน จัดสังคมให้เอื้อเฟื้อต่อการที่มนุษย์จะเป็นคนดีได้ง่าย ไม่มีสิ่งกีดขวางการทำดี จัดสภาพแวดล้อมให้ดีเถิด แล้วมนุษย์จะคิดดี พูดดี ทำดีขึ้นมาได้โดยไม่ยากเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้จากชีวิตจริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)