ตอนบ่ายของวันนี้ (ศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙) ผมขอให้ IT ประจำคณะ มาช่วยดู Notebook ให้หน่อย เนื่องจากที่หอพักมีสาย LAN แต่เข้าได้เฉพาะ web ของ NU ไม่สามารถเข้า GotoKnow ได้

   ทางหน่วย IT ของคณะ ส่งน้องนิสิตช่วยงานมาช่วยแก้ไข Proxy ให้ ใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถเข้า เครือข่าย Internet ได้ น้องยังช่วยลง Trend Micro office scan ให้ด้วย...ลองเช็คดู.. NotebooK ยังไม่ติดไวรัส

   ตอนเย็นกลับมาที่หอพัก ลองต่อสาย Net ดู....เข้า GotoKnow ได้สบายมาก.....ต่อไปนี้ ค่ำๆ ดึกๆ จะได้ไม่ต้องทำงานที่ Office มากนัก

  ต้องขอขอบคุณ พี่ และน้องที่อยู่ IT ของคณะฯ ครับ

BeeMan

BeeMan

  หมายเหตุ สังเกตเวลาตีพิมพ์ครับ เวลา 0 นาฬิกา